Otázky a odpovědi ke starobnímu důchodu, to je publikace „Příručka budoucího důchodce v roce 2007“

Praha 13. 6. 2007

Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu přináší publikace „Příručka budoucího důchodce v roce 2007“. Nedávno ji vydala Česká správa sociálního zabezpečení. Vyšla v nákladu 150 000 kusů. Je určena široké veřejnosti – lidé ji zdarma obdrží na všech 92 pracovištích ČSSZ v celé České republice, stáhnout si ji rovněž mohou z webu z této adresy.

Formou otázek a odpovědí se v Příručce budoucího důchodce v roce 2007 mimo jiné dozvíte: kdy je možné odejít do starobního důchodu, jaké doklady jsou potřeba, co dělat, když některé dokumenty chybí, jak je to s důchodovým pojištěním a důchodovým věkem, se zdaňováním důchodu nebo způsobem jeho výplaty, či fakt, že odchod do starobního důchodu není povinnost, ale právo. To vše doplňují praktické příklady, nechybí přehled zákonů a kontakty.

Pro názornost uvádíme příklad ze strany 20:

Valorizace starobního důchodu:

Jak se zvýšil v roce 2007 starobní důchod ženy, která v roce 2006 pobírala celkem 8 910 Kč měsíčně?

Starobní důchod 8 910 Kč v roce 2006 znamenal základní výměru 1 470 Kč a procentní výměru 7 440 Kč. Od ledna 2007 se základní výměra zvýšila o 100 Kč na 1 570 Kč a procentní výměra, pokud byl důchod přiznaný po 31. prosinci 1995, o 5,6 %, tj. o 417 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Celkové zvýšení tak bylo 517 Kč. Po valorizaci tedy žena dostala starobní důchod 9 427 Kč měsíčně.

Pokud se jednalo o důchod přiznaný před 1. lednem 1996, základní výměra by se zvýšila rovněž o 100 Kč, procentní výměra by však vzrostla o 6,6 %, tj. o 492 Kč. Po valorizaci by tak starobní důchod dané ženy byl 9 502 Kč měsíčně.


Příručku budoucího důchodce ČSSZ vydala letos podruhé. Jedná se o aktualizovanou podobu loňského titulu. Veřejnost o něj měla velký zájem, navíc se řada věcí od 1. ledna 2007 změnila, proto se ČSSZ rozhodla vydat publikaci novou. Vydání Příručky budoucího důchodce v roce 2007 vyšlo včetně DPH a distribuce na pracoviště ČSSZ celkem na cca 761 640 Kč, to znamená, že jedna publikace stála 5 Kč. Letošní Příručka má 36 dvoubarevných stran, obálka je plnobarevná.

Cílem Příručky budoucího důchodce v roce 2007 je zajistit široké veřejnosti dostatek informací o starobním důchodu, a to nejen lidem, kterých se tato penze bezprostředně týká. Starat se o důchodové pojištění je totiž vhodné v každém věku, například můžete průběžně sledovat své doby pojištění – detailně na straně 16 uvedené publikace.