Více než 4,4 milionů formulářů už ČSSZ obdržela elektronicky

Praha 22. 8. 2005

ČSSZ elektronicky přijala celkem 2 285 586 ročních evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP). To je více než polovina všech ELDP, které ČSSZ v letošním roce očekává. Elektronicky je možné ELDP posílat od podzimu 2004. Ke stejnému datu ČSSZ elektronicky přišlo také 2 139 035 přihlášek a odhlášek k nemocenskému pojištění zaměstnanců. Organizace je tímto moderním způsobem posílají teprve od 1. července 2005. Většina e - Podání se uskutečnila přes Portál veřejné správy.

Počet e - Podání každým dnem stoupá a stejně tak přibývá organizací, které se k e - Podání registrují. K 18. srpnu 2005 jich bylo zaregistrováno celkem 33 385. Z toho bylo 17 667 organizací nad 25 zaměstnanců. Těchto organizací byly přitom celkem 29 411 a zaměstnávají 3 138 884 lidí. V praxi to znamená, že už 60 % organizací využívá e - Podání ČSSZ. Formuláře elektronicky podává také 15 718 malých organizací a 725 OSVČ.

Větší zájem o registraci na e - Podání je dán tím, že si organizace uvědomují výhody této služby – dostupnost, pohodlnost a rychlost. Organizace tímto způsobem mohou podávat i seznam zaměstnanců účastných nemocenského pojištění, který jsou povinny předložit do 31. července 2005 příslušné OSSZ. U organizací, které se zavázaly, že seznam zašlou v elektronické formě, bude ČSSZ tolerovat pozdější splnění povinnosti – seznamy zaměstnanců mohou předkládat do 31. října 2005.

Aktuální informace v elektronické podobě z oblasti nemocenského i důchodového pojištění jsou nezbytné pro vytvoření registru pojištěnců, který povede ČSSZ a v kterém bude mít každý pojištěnec své individuální konto (IKP). Od roku 2006 budou moci klienti ČSSZ žádat o výpis z tohoto konta. Budou tedy mít průběžnou kontrolu nad svým pojištěním a budou moci případné problémy okamžitě řešit tak, aby v době odchodu do důchodu měli vše v pořádku.

e - Podání ČSSZ ilustruje jednotný grafický identifikátor – spojené ruce. Symbolizuje výhodnost elektronických služeb nejen pro ČSSZ, ale především pro její klienty. Tato symbolika také provází
letáky k e - Podání, které ČSSZ nedávno ve spolupráci s Ministerstvem informatiky vydala.