Soutěže

Už několikrát jsme zmínili a ostatně i dnes v Národním pojištění máme informaci o tom, že občané (za něž neplatí pojistné stát) mající pouze příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu neplatí z tohoto příjmu zdravotní pojištění. Jak je to ovšem se sociálním pojištěním?

a) Pojistné na sociální pojištění musejí platit, a to od určité výše ročního příjmu.
b) Pojistné na sociální pojištění se z příjmů z nájmu neplatí.
c) Pojistné na sociální pojištění musejí platit bez ohledu na výši příjmů.

Na obvyklé adrese nar.pojisteni@cssz.cz očekáváme správnou odpověď do 14. března 2018.

Naprostá většina odpovědí na únorovou otázku byla správná: uchazeč o zaměstnání zařazený v evidenci Úřadu práce ČR, který nepobírá podporu a nepracuje na dohodu o provedení práce, si může přivydělat 6 100 Kč, tedy za c). Los tentokrát padl na paní Věru Novosadovou z Kyjova, které posíláme malý dárek.