Soutěže

Uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci Úřadu práce ČR nelegálně pracoval a byl z této evidence vyřazen. Má šanci být příslušnou pobočkou ÚP znovu evidován jako uchazeč o zaměstnání?

a) Tuto šanci už nemá.
b) Může být znovu zařazen do evidence hned, jak o to požádá.
c) Může být znovu zařazen do evidence nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne, kdy byl vyřazen.

 

Správnou odpověď zašlete na elektronickou adresu nar.pojisteni@cssz.cz do 15. června 2018.

Dlouhodobé ošetřovné – tak zněla tajenka květnové křížovky. Z autorů správných odpovědí jsme vylosovali Martina Vláška z Hradce Králové a posíláme mu malý dárek.