Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 3/2018 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...       

Na aktuální téma

Důchodové pojištění

  • Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.: Průběžný důchodový systém v ČR. Modelové situace s parametry výpočtu pro rok 2018

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Desatero povinností zaměstnavatele v roce 2018 – část II.

Pracovní právo

  • Richard W. Fetter: Kdo hradí povinnou vstupní lékařskou prohlídku uchazeče o zaměstnání?
  • JUDr. Ladislav Jouza: Pracovní náplň – nutnost nebo zbytečnost?
  • Sjednání delší výpovědní doby při výpovědi z pracovního poměru
  • JUDr. Marie Salačová: Náhrada jízdného za městskou hromadnou dopravu v souvislosti s § 159 odst. 2 zákoníku práce

Osobnostní rozvoj

  • Ing. Miroslav Škvára, MBA: Peníze pod kontrolou

Ze soudní praxe

  • JUDr. Jakub Halíř: Švarcsystém ve světle judikatury soudního dvora Eu

Konzultace

Obálka

Obálka Národního pojištění