Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 6/2018 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Nemocenské pojištění

  • Mgr. David Marek: Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče a uplatnění nároku na dlouhodobé ošetřovné

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Postup zaměstnavatele při dodatečné úhradě pojistného

Zaměstnanost

  • Mgr. Olga Bičáková: Nelegální práce

Pracovní právo

  • Richard W. Fetter: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na vozidle zaměstnance
  • Zaměstnanec versus neplatící zaměstnavatel

Osobnostní rozvoj

ČSSZ informuje

  • OSVČ a dávky nemocenského pojištění      
  • Nejvíce stoletých žije v Praze                       
  • Legislativní změny a plány v oblastech, které se dotýkají seniorů

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo                     

Ze soudní praxe

Důležité údaje

  • Životní a existenční minimum                                  

Konzultace   

Obálka